Profil

CV – Jette Hassing Ronøe

1984- 2011 Advokat/Partner i Bech-Bruun Advokatfirma
2011-2014 Partner i kontorfællesskabet Labora Legal (Advokatfirmaet Jette Hassing Ronøe)
2014-2020 Partner i kontorfællesskabet Aumento advokatfirma (Advokatfirmaet Jette Hassing Ronøe)
September 2020 – Partner i og indehaver af Advokatfirmaet Jette Hassing Ronøe

Andet

 • Jette Hassing Ronøe har møderet for Højesteret
 • Gennem en lang årrække har Jette Hassing Ronøe arbejdet med internationale klienter på engelsk og fransk. Jette Hassing Ronøe er cand.mag. i fransk og italiensk og har gennem en længere årrække undervist i fransk juridisk sprog på CBS.

Arbejds-ansættelsesret

I mere end 20 år har Jette Hassing Ronøe været specialiseret indenfor arbejds-ansættelsesret og har i stort omfang beskæftiget sig med internationale klienter. Som følge heraf har hun et stor netværk og mange samarbejdsrelationer i udlandet.

Advokatfirmaet arbejder med alle aspekter indenfor arbejds-ansættelsesretten, herunder især:

 • Individuelle og kollektive afskedigelser
 • Ferie
 • Forskelsbehandling
 • Ansættelsesklausuler
 • Incitamentsordninger m.m.
 • International ansættelsesret
 • Ud-og indstationering samt
 • GDPR (persondata)

Jette Hassing Ronøe har særligt fungeret som rådgiver for virksomheder og sparringspartner for HR-afdelinger i arbejds-ansættelsesret. Herudover har hun særligt rådgivet direktører og ledende medarbejdere i ansættelsesretlige forhold.

Jette Hassing Ronøe er forfatter til en række danske og internationale artikler om ansættelsesret og medforfatter til bøger om bl.a. ansættelsesret, ligesom hun i stort omfang har undervist i emnet.

Franske retsforhold

Som et særligt område, har Jette Hassing Ronøe i mange år rådgivet om franske retsforhold, særligt om lovvalgsproblemer, arv, testamenter og overdragelse af fast ejendom m.m.

Indenfor dette område har advokatfirmaet særdeles gode internationale forbindelser, især til franske advokater og notarer.

Rådgivningen omfatter især:

 • Køb og salg af fast ejendom i Frankrig
 • Omdannelse af almindeligt sameje til selskabsform
 • Stiftelse af franske SCI-selskaber
 • Overdragelse af SCI-andele
 • Tinglysning af pant i fransk ejendom
 • Bistand med skifte af franske dødsboer
 • Bistand med skifte af danske dødsboer med franske aktiver
 • Oprettelse af testamenter og ægtepagter omfattende franske aktiver

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os